s

DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM

  1. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor

            In functie de tipologia proiectului si amplasamentul acestuia, Directia Urbanism si Arhitectul Sef analizeaza incadrarea in prevederile Planului Urbanistic General, eventual, a unui Plan Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism. Din aceasta analiza rezulta avizele si acordurile structurilor deconcentrate care sunt necesare pentru aprobarea documentatiei de urbanism (PUD sau PUZ) sau autorizarea lucrarilor de constructie prezentate in DTAC. 

           

Documentatii pentru obtinerea avizelor referitoare la asigurarea utilitatilor

            Orice constructie are nevoie de utilitati precum alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, salubrizare si de preferat alimentare cu gaze naturale. In functie de pozitia amplasamentului si a utilitatilor existente in zona se vor solicita prin Certificatul de Urbanism avize ale operatorilor retelelor de utilitati din zona.

            Prin aceste avize de amplasament operatorii confirma ca pozitia viitorului imobil sau interventiile realizate asupra imobilului existent nu perturba pozitia retelelor existente si ca se poate realiza bransamente la acestea.

            In cazul in care nu exista retele pentru anumite utilitati (alimentare cu apa, canalizare, distributie gaze naturale) prin proiect vor fi prevazute solutii de rezolvare locale prin realizarea de puturi forate, amplasarea de bazine vidanjabile cu sau fara mini statie de epurare sau butelii cu GPL. 

            Prin documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor prezentam situatia viitoare, iar institutiile avizatoare confirma cu sau fara conditionari amplasarea viitoarelor constructii. Tot la capitolul utilitati sunt incluse retelele de telefonie, internet, termoficare sau transport urban.

Pentru fiecare aviz se va intocmi o documentatie individuala, se va achita o taxa de avizare si se va obtin un raspuns. 

 

Documentatii pentru obtinerea avizelor din partea structurilor speciale

            In cazul in care amplasamentul se afla in zona adiacenta sau in raza de protectie a unor cladiri sau terenuri apartinand SRI, MaPN, MAI, etc prin Certificatul de Urbanism se vor solicita avize din partea acestora privind amplasamentul constructiilor si daca este cazul, restrictiile care se impun de catre aceste institutii de siguranta nationala.

 

Documentatii pentru obtinerea acordurilor tehnice

            Acorduri tehnice se stipuleaza in Certificatul de Urbanism in functie de tipul constructiilor sau interventiile propuse. In aceasta categorie intra acordul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) cunoscut si sub denumirea de punct de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului, acordul Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) pentru lucrarile de interventie asupra imobilelor existente sau in cazul construirii unui imobil nou in vecinatatea imediata (alipire la calcan) a unui imobil existent. 

            Tot in aceasta categorie intra avizul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) privind securitatea la incendiu a constructiilor si instalatiilor care se supun avizarii, avizul de protectie civila pentru obiectivele de investiii la care este necesar a fi asigurat adapost de aparare civila emis tot de catre ISU, avizul Directiei Judetene de Cultura sau a Ministerului Culturii, dupa caz, in situatia in care amplasamentul se afla in zona construit protejata sau cladirea este monument istoric. 

            In situatia unor obiective destinate publicului larg se solicita avizul Directiei de Sanatate Publica (DSP) privind asigurarea masurilor de respectare a prevederilor legale privind sanatatea populatiei. 

            In cazul amplasamentelor care beneficiaza de acces din strazi importante, drumuri judetene sau nationale se solicita avizul Comisiei Tehnice de Circulatii, al Brigazii de Politie Rutiera si dupa caz, avizul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) pentru DJ sau al Companiei Nationale de Adiministrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru DN. 

            Lista acordurilor tehnice se poate extinde in functie de pozitia amplasamentului si tipul investitiei propuse.

 

Intocmirea documentatiilor tehnice si obtinerea avizelor

 

            VMSBA se ocupa de intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, depunerea dosarelor si ridicarea avizelor/acordurilor doar pentru proiectele proprii pe care le realizeaza cu echipa de proiectanti angajati contractual sau pe baza de contract de colaborare.

            Societatea noastra nu isi asuma implicarea in procesul de avizare pentru documentatii intocmite de alti proiectanti. 

 

d
Sed ut perspiclatis unde olnis iste errorbe ccusantium lorem ipsum dolor